تابلوهای محدودیت سرعت

حداکثر سرعت تردد خودرو ها در معابر شهرک 20 کیلومتر در ساعت است.

تابلوهای سرعت مجتمع ویلایی آناناس (شهرک آناناس)
فهرست