تعویض تابلوی سردر ورودی شهرک آناناس

تابلوی اصلی سردر ورودی شهرک آناناس که به دلیل گذشت زمان فرسوده شده بود  و از ظاهر مناسبی برخوردار نبود تعویض شد. لازم به توضیح است تابلوی جدید مجهز به سیستم نوری جهت راهنمایی و دید بهتر در شب می‌باشد.

ورودی مجتمع ویلایی آناناس (شهرک آناناس)
فهرست