نظرسنجی جهت شیوه برگزاری جلسه مجمع سالیانه ۱۴۰۰

با اطلاع می رساند که طبق تصمیم هیئت مدیره شهرک آناناس در خصوص برگزاری جلسه مجمع سالیانه، از مالکین محترم تقاضا داریم تا در نظرسنجی جهت شیوه برگزاری جلسه مجمع امسال از ساعت 24 روز 13 خرداد ماه 1400 لغایت ساعت 24 روز 14 خرداد ماه 14000 جهت شرکت در این نظرسنجی به وب‌سایت شهرک آناناس مراجعه بفرمایید.

با تشکر
هیئت مدیره

فهرست