بدهی شارژ ویلاها و زمین‌ها

به پیوست فایل زیر اطلاعات آخرین وضعیت بدهکاری ویلاها قابل مشاهده است.

فهرست