هزینه‌های انجام شده شهرک در سال 1398

به نام خدا
قابل توجه مالکین محترم شهرک آناناس بدین وسیله صورتحساب مالی سال۱۳۹۷و۱۳۹۸را که به تایید بازرس محترم شهرک رسیده را خدمتتان ارسال میکنیم تا از اقدامات مالی این مجموعه مطلع شوید و همچنین ازنقطه نظرات شما بزرگواران بهره مند شویم.

با تشکر هیات مدیره شهرک آناناس

هزینه های انحام شده در سال 1398

فهرست