هماهنگی ورود میهمان

ضمن سلام به همه دوستانی که ما را از طریق این سایت دنبال میکنند، از مالکین محترم به منظور حفظ امنیت و نظم و اداره بهتر شهرک تقاضا می شود جهت هماهنگی میهمان با دفتر مدیریت هماهنگی لازم را انجام دهند.

قبلا از مساعدت و همکاری شما مالکین عزیز کمال قدردانی و تشکر به عمل می آید.

فهرست