انتصاب خزانه‌دار جدید شهرک

به نام خدا
قابل توجه مالکین محترم شهرک آناناس
بدین وسیله به اطلاع می‌رسانیم که درپی استعفای آقای امامی خزانه‌دار شهرک، هئیت مدیره پس از بررسی و تحقیق، آقای خسروجردی را با توجه به سوابقشان در امر حسابداری به عنوان کاندید جایگزین خزانه‌دار انتخاب نموده است.

پیشاپیش از همکاریتان کمال تشکر را داریم
هئیت مدیره شهرک آناناس

فهرست